Info
Bergen op Zoom / Leiden | Gepubliceerd op: 1 maart 2016
Pitch
tanteLouise-Vivensis voldoet met Serviceware aan eisen #zorgverzekeraar en biedt cliënten bovendien meer kwaliteit en service. https://pr.co/p/002n04
Samenvatting
Vanaf vandaag plant het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) van Stichting tanteLouise-Vivensis behandelaren integraal in met Serviceware, het planning- en serviceplatform van softwareontwikkelaar helpLine.
Details

Vanaf vandaag plant het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) van Stichting tanteLouise-Vivensis behandelaren integraal in met Serviceware, het planning- en serviceplatform van softwareontwikkelaar helpLine. Voortaan kunnen behandelaren dankzij de software zelf hun geplande zorgtaken eenvoudig en real-time inzien en registreren. tanteLouise-Vivensis komt hiermee tegemoet aan de wensen van zorgverzekeraars en biedt cliënten bovendien meer kwaliteit en service.

Cliëntgericht: afstemming met alle behandelaren
“Het met de hand inplannen van behandelaren via Excel kostte heel veel tijd,” vertelt Vera Verhoeven, interimmanager GRZ bij tanteLouise-Vivensis. “Een cliënt heeft in de GRZ namelijk te maken met veel verschillende behandelaren. Van fysiotherapeut tot diëtist en van psycholoog tot ergotherapeut. Het grootste issue tijdens een behandeltraject was hierbij dat we alleen de fysiotherapeut en ergotherapeut centraal konden inplannen via Excel. De overige behandelaren maakten altijd zelf afspraken. Met Serviceware hebben we nu een programma waarmee echt alle behandelaren logisch zijn in te plannen. Via het cliëntportaal van Serviceware weet bovendien elke zorgontvanger precies waar hij of zij aan toe is. Ook kunnen we cliënten nu elke week vooraf een overzicht van al hun behandelingen in die week geven. We verhogen de service aan onze cliënten aanzienlijk door deze betere afstemming.”

Zorgpad leidend
Verhoeven: “Serviceware maakt alle planningen op basis van onze zorgpaden. We hoeven bij een cliënt alleen het zorgpad aan te geven, bijvoorbeeld CVA; de software weet vervolgens hoe vaak de cliënt welke behandelingen nodig heeft. Het komt echter regelmatig voor dat iemand afwijkt van het standaard zorgpad. Individuele aanpassingen zijn via Serviceware ook eenvoudig in te regelen. Extra behandelingen, bijvoorbeeld fysiotherapie of diëtist, worden dan ook automatisch ingeregeld. Onze behandelaren zien (wijzigingen) in de planning direct via hun agenda op de iPad en kunnen vanaf daar ook in het multidisciplinair elektronische patiëntendossier Ysis bij het behandeldossier van de betreffende cliënt. Door het digitaal plannen zijn behandelaren minder tijd kwijt aan administratie en is de kans op dubbele afspraken nihil. Met Serviceware kunnen we dus echt een grote kwaliteitsslag maken in de dienstverlening aan onze cliënten.”

Eisen zorgverzekeraars
tanteLouise-Vivensis voldoet met de software nu ook aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan verantwoording van behandelingen. Verhoeven: “Zorgverzekeraars willen graag controleren of een medewerker ook daadwerkelijk op die tijd aanwezig was bij een cliënt. Met Serviceware hebben we roosters en registreren de behandelaren hun tijden volledig real-time.”

Citaten
Met het cliëntportaal van Serviceware weet elke zorgontvanger precies waar hij of zij aan toe is.

— Vera Verhoeven, interimmanager GRZ bij tanteLouise-Vivensis
Met Serviceware hebben we roosters en registreren de behandelaren hun tijden volledig real-time.

— Vera Verhoeven, interimmanager GRZ bij tanteLouise-Vivensis