helpLine, Roche Diagnostics en Portavita digitaliseren bloedafnameproces volledig

Trombosedienst Starlet DC verkort gehele bloedafname-proces van één dag naar één uur

14 FEBRUARI 2017, LEIDEN
Samenvatting
Met één vingerprik en een POCT-apparaat kan de trombosedienst nu binnen een uur bepalen of patiënten hun medicatie moeten aanpassen of niet. Door de ICT-ondersteuning van helpLine en Portavita en de vingerprik met de CoaguChek XS Pro van Roche Diagnostics is Starlet DC in staat om het bloedafnameproces volledig te digitaliseren. Alle patiënten met een antistollingsbehandeling uit Noord-Holland Noord en omgeving die gebruik maken van de trombosedienst van Starlet DC Alkmaar, krijgen sinds januari 2017 te maken met de snelle en minder belastende vingerprikmethode.

Sinds begin dit jaar worden meer dan 9.000 patiënten met deze nieuwe vingerprikmethode behandeld. Starlet DC is de eerste in Nederland die dit routesysteem voor de vingerprikmethode heeft uitgebreid met de mogelijkheid om de meetresultaten direct door te sturen naar de trombosedienst.

In Roche Diagnostics, helpLine en Portavita heeft Starlet DC drie partners gevonden om het bloedafnameproces voor de trombosedienst volledig digitaal uit te voeren. Dat betekent dat het proces van afname tot uitslag niet meer één dag duurt, maar slechts één uur.

Proces
Een medewerker van de afnamedienst legt elke dag tientallen bezoeken af. In de Serviceware app van helpLine kan de medewerker exact zien welke patiënt zij wanneer voor een bloedafname moet bezoeken. Elke antistollingspatiënt wordt geprikt met behulp van de Coaguchek XS Pro van Roche Diagnostics. Na identificatie van de patiënt wordt het analyseproces gestart. Hiervoor is slechts één druppel bloed nodig, die via een vingerprik wordt verkregen. De uitslag van de test wordt binnen enkele seconden op het display van de CoaguChek XS Pro getoond. De uitslag en bijbehorende informatie worden eveneens als QR-code getoond en met de app gescand.

Na de bloedafname wordt de digitale vragenlijst doorgenomen. Deze informatie is belangrijk voor het afgeven van een goed doseeradvies. Het testresultaat en de antwoorden op de vragenlijst zijn direct digitaal beschikbaar in Portavita. De doseerafdeling van de trombosedienst kan meteen aan de slag en eventueel de dosering bijstellen. Deze nieuwe dosering is voor de patiënt ook meteen beschikbaar in het Digitaal Logboek, het beveiligde webportaal van Portavita. Daarmee kan de hele cyclus van bloedafname tot doseerschema worden verkort van één dag naar één uur.

Samen met helpLine, Portavita en Roche Diagnostics brengt Starlet DC de zorg wederom een belangrijke stap dichter bij de patiënt.

Over de organisaties:

Roche Diagnostics is toonaangevend op het gebied van in-vitro en weefseldiagnostiek en in gepersonaliseerde gezondheidszorg zodat iedere patiënt de juiste behandeling krijgt. Sinds de oprichting in 1896 blijft Roche onderzoek doen naar steeds effectievere manieren om ziekten te voorkomen, diagnosticeren en behandelen en zo een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving. Met de CoaguChek XS Pro van Roche Diagnostics kan bij trombosepatiënten met één vingerprik een druppel bloed worden afgenomen en direct geanalyseerd. www.roche-diagnostics.nl

Portavita is marktleider op het gebied van Zorg ICT. Portavita biedt een platform waar zorgverleners rondom de patiënt regionaal kunnen samenwerken. Dit platform ondersteunt de behandeling voor Antistolling, Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg. Portavita maakt het mogelijk om alle gegevens en waarden in één webbased systeem vast te leggen, waarbij zowel de geautoriseerde zorgverleners als de patiënt 24/7 inzage hebben in het dossier. https://nl.portavita.com


helpLine is gespecialiseerd in webbased oplossingen voor servicegericht werken in de zorg, denk daarbij aan smart planning en mobiel werken. Met Serviceware van helpLine kunnen optimale routes voor de ambulante prikdienst worden gepland en hebben medewerkers de beschikking over een app op hun smartphone. In samenwerking met Starlet is de Serviceware app uitgebreid met een digitale vragenlijst voor patiënten met trombose. http://www.helpline-bv.nl

Starlet Diagnostisch Centrum in Alkmaar verricht diagnostische onderzoeken voor onder andere huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en medisch specialisten in de regio Noord-Holland Noord. Denk hierbij aan bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosediensten en het uitvoeren van functie-onderzoeken. Jaarlijks neemt Starlet DC meer dan 450.000 keer bloed af, op priklocaties maar ook bij patiënten thuis. http://www.starlet-dc.nl


Citaten
"Er is slechts één druppel bloed nodig om het analyseproces te starten."
"De uitslag wordt als QR-code getoond en met de app gescand."
Afbeeldingen
Over helpLine B.V.

helpLine B.V. is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het oplossen van complexe planningsvraagstukken en mobiel werken met behulp van slimme ICT. Centraal staat daarbij Serviceware, het planning- en serviceplatform dat voor gebruikers en cliënten via web en/of app beschikbaar is. Belangrijkste marktsegment voor helpLine in Nederland is de zorg met jaarlijks meer dan 7 miljoen afspraken die met Serviceware gepland en geregistreerd worden. Daarnaast worden de oplossingen van helpLine internationaal toegepast in de field service. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met meer dan 250 medewerkers. Meer info: www.helpline-bv.nl

berichten