Zelfsturende teams in thuiszorg efficiënter door planningstool helpLine

Omring Thuiszorg vermindert aantal plan-uren met 40%

01 MAART 2017, LEIDEN / HOORN
Samenvatting
Zelforganisatie werkt heel goed in de thuiszorg. Alleen het zelf plannen van de routes is vaak inefficiënt, blijkt uit onderzoek. En dat zorgt voor knelpunten signaleerde zorgorganisatie Omring. De planautomaat van softwareontwikkelaar helpLine biedt uitkomst en levert de organisatie maar liefst 40% tijdwinst op bij het plannen.

“Er ligt grote financiële druk op de thuiszorg” zegt Angelique Schuitemaker, directeur Omring Thuiszorg. “Dit dwingt ons kritisch te kijken naar onze productiviteit, zonder hierbij concessies te doen aan kwaliteit”. Zelforganisatie heeft veel voordelen maar brengt ook knelpunten met zich mee.

Drie knelpunten

Uit intern onderzoek bij Omring kwamen drie punten naar voren. In de eerste plaats was het aantal verstoringen gestegen. Bijvoorbeeld zorg op een ander tijdstip dan de voorkeurstijd van cliënt en medewerker. Of verkeerde zorg doordat een verpleegkundige stond ingepland bij een cliënt die alleen huishoudelijke hulp nodig heeft. Daarnaast was de plan-tijd substantieel toegenomen. En voor medewerkers waren de diensten vaak veel te kort. Hierdoor moesten ze soms 7 dagen per week 3 uur werken om hun contracturen te halen.

De oplossing: een planautomaat

“Deze knelpunten kwamen allemaal voort uit het zelf plannen. Dat moesten we dus oplossen,” vertelt regiomanager Cathy Zwaag. “Met een slimme planningstool en door de planning te centraliseren. Zo kwamen we uit bij de Multi Route Optimizer (MRO) van helpLine: de planautomaat uit het systeem Serviceware. Een tool die automatisch routes plant en de volgorde aangeeft van cliëntafspraken. Daarbij houdt het rekening met specifieke zorgbehoeften van de cliënten én met de beschikbaarheid en voorkeuren van medewerkers in het team.”

Maatwerk vanuit een basisplanning

Elk team werkt met een basisplanning die volledig automatisch wordt gegenereerd met de planningstool. In een team van 15 medewerkers zijn er meestal één of twee cliëntplanners. Zij kunnen nog kleine wijzigingen aanbrengen in de basisplanning. Zo kunnen ze nieuwe cliënten inpassen op leeggevallen plekken of een oplossing zoeken als een cliënt eenmalig op een ander tijdstip zorg wenst. Het blijft hierdoor maatwerk, maar voortaan met de basisplanning als uitgangpunt. De basisplanning wordt tweewekelijks geoptimaliseerd.

Succes nieuwe tool en werkwijze

De nieuwe plan- en werkwijze is ondertussen uitgerold in drie van de zes regio’s die Omring bedient. Dat zijn ongeveer 4.000 cliënten op jaarbasis. Regiomanager Cathy Zwaag vertelt trots: “We werken nu efficiënter. Binnen de teams is het aantal plan-uren met gemiddeld 40% afgenomen. Ook zijn de routes qua afstand efficiënter, dus minder reistijd en kilometers. De vrijgekomen uren worden nu aan zorg besteed. En dat levert een hogere productiviteit en een betere kwaliteit. Daarnaast is er grote winst voor de medewerkers omdat ze nu langere diensten hebben en niet voor maar een paar uur naar hun werk hoeven te komen.”

Kortom: de planningstool heeft de kosten voor Omring gereduceerd, de organisatie biedt nog meer maatwerk voor cliënten en de medewerkers zijn extra tevreden met hun diensten.

--- voor redacties ---

Fotocredit 'portret regiomanager Cathy Zwaag': Marcella van Beusekom. Gaarne vermelden indien foto wordt gebruikt.

Over de organisaties:

Omring

Omring is een zorgorganisatie die zorg verleent in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is er voor volwassenen en ouderen die tijdelijk of blijvend te maken hebben met een minder goede gezondheid.
 Met persoonlijke en professionele zorg en aandacht die past bij de klant en zijn omgeving. Zowel thuis als in de verschillende woonlocaties. www.omring.nl

helpLine B.V.

helpLine is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het oplossen van complexe planningsvraagstukken en mobiel werken met behulp van slimme ICT. Centraal staat daarbij Serviceware, het planning- en serviceplatform dat voor gebruikers en cliënten via web en/of app beschikbaar is. Belangrijkste marktsegment voor helpLine in Nederland is de zorg met jaarlijks meer dan 7 miljoen afspraken die met Serviceware gepland en geregistreerd worden. Daarnaast worden de oplossingen van helpLine internationaal toegepast in de field service. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met meer dan 250 medewerkers. www.helpline-bv.nl

Citaten
"Alle knelpunten kwamen door het zelf plannen. Dat moesten we dus oplossen." Cathy Zwaag, regiomanager Omring Thuiszorg
"Binnen de teams is het aantal plan-uren met gemiddeld 40% afgenomen." Cathy Zwaag, regiomanager Omring Thuiszorg
Afbeeldingen
Documenten
Over helpLine B.V.

helpLine B.V. is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het oplossen van complexe planningsvraagstukken en mobiel werken met behulp van slimme ICT. Centraal staat daarbij Serviceware, het planning- en serviceplatform dat voor gebruikers en cliënten via web en/of app beschikbaar is. Belangrijkste marktsegment voor helpLine in Nederland is de zorg met jaarlijks meer dan 7 miljoen afspraken die met Serviceware gepland en geregistreerd worden. Daarnaast worden de oplossingen van helpLine internationaal toegepast in de field service. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met meer dan 250 medewerkers. Meer info: www.helpline-bv.nl

berichten