Careware als fundament voor nieuwe aanpak ouderenzorg

Argos Zorggroep kiest Careware voor uitrol zelforganiserende teams

25 SEPTEMBER 2012, LEIDEN, NL
Samenvatting
Ambulante zorgverleners van Argos Zorggroep werken sinds vandaag met de planningsmodule van Careware, het planning- en (mobiele) registratieplatform van softwareontwikkelaar helpLine. Argos legt hiermee een ICT fundament voor de uitrol van een nieuwe werkwijze: het verlenen van thuiszorg aan ouderen via zelforganiserende teams. Deze teams plannen huisbezoeken voortaan via Careware en krijgen alerts als de zorg niet matcht met de hulpvraag.

Ouderenzorg anders organiseren
Gert van Dooren, divisiemanager Zorgcentrum- en thuiszorg van Argos Zorggroep: “De afgelopen jaren hebben we een flinke groei doorgemaakt in de thuiszorg. Een tendens die zal aanhouden: de vraag naar ouderenzorg in de thuissituatie neemt alleen maar toe. Voor ons reden om onze zorgverlening op een andere wijze te organiseren: thuiszorg via zelforganiserende teams die op gemeentelijk niveau actief zijn. Je zou het wijkgerichte buurtzorg kunnen noemen, maar door onze specifieke focus op de doelgroep ouderen met meer complexe zorgbehoeften organiseren we dit op gemeentelijk niveau.”   

Bewezen effectief systeem
“Zelforganisatie van zorg is alleen mogelijk als er een slim en solide ICT fundament ligt”, vervolgt Van Dooren, “de noodzaak voor intelligente automatisering was voor ons dan ook evident. Careware is in de markt het systeem dat al vele jaren bewezen effectief functioneert in de thuiszorg en biedt bovendien een goede oplossing voor kleinschalig georganiseerde zorg. Het systeem helpt onze zes nieuwe teams - van 6 tot 35 medewerkers - zo adequaat mogelijk te plannen en de afspraken na te komen die zij vooraf met onze cliënten maken. Het systeem denkt ook mee met de zorgverlening. Zo geeft het alerts als de verkeerde zorg aan een bepaalde hulpvraag wordt gekoppeld. Daarmee helpen we onze medewerkers met een stukje extra kwaliteitsbewaking.”

‘Planning = registratie’ of mobiele registratie?
Argos Zorggroep start de nieuwe aanpak met de methode ‘planning = registratie’ voor de verantwoording van de verleende zorg aan het zorgkantoor. Wel oriënteert Argos zich ook op de mobiele apps van het Careware platform. Deze apps zijn eenvoudig te activeren en maken ook mobiele (tijd)registratie van de zorg mogelijk via smartphones of tablets. Van Dooren: “Onze belangrijkste doelstelling is zo min mogelijk verschillende gezichten bij een cliënt laten komen. Zodat onze wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren niet alleen de beste maar ook meer persoonlijke zorg leveren. Vervolgens kunnen zij dan ook beter fungeren als experts in zorg naar de beschikbare mantelzorgers toe. En als straks blijkt dat we deze doelen in de praktijk nog beter kunnen realiseren met extra modules van Careware, zullen we dat natuurlijk serieus overwegen.”

---

Over Argos Zorggroep
Argos Zorggroep uit Schiedam is een zorgorganisatie gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met veelal de meer complexe zorgbehoeften. Argos biedt thuiszorg, dagverzorging en dagbehandeling en heeft dertien zorg- en verpleegcentra in de regio Schiedam. Thuiszorg wordt door Argos geleverd in zes gemeenten: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Albrandswaard. Dit wordt gedaan door circa 100 hoogopgeleide ambulante zorgprofessionals die zijn verdeeld over zes zelforganiserende teams. Meer info: www.argoszorggroep.nl

 
Citaten
"Zelforganisatie van zorg is alleen mogelijk als er een slim en solide ICT fundament ligt." Gert van Dooren, divisiemanager Zorgcentrum- en thuiszorg van Argos Zorggroep
"Careware van helpLine is in de markt het systeem dat al vele jaren bewezen effectief functioneert in de thuiszorg en biedt bovendien een goede oplossing voor kleinschalig georganiseerde zorg." Gert van Dooren, divisiemanager Zorgcentrum- en thuiszorg van Argos Zorggroep
Afbeeldingen
Documenten
Over helpLine B.V.

helpLine B.V. is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het oplossen van complexe planningsvraagstukken en mobiel werken met behulp van slimme ICT. Centraal staat daarbij Serviceware, het planning- en serviceplatform dat voor gebruikers en cliënten via web en/of app beschikbaar is. Belangrijkste marktsegment voor helpLine in Nederland is de zorg met jaarlijks meer dan 7 miljoen afspraken die met Serviceware gepland en geregistreerd worden. Daarnaast worden de oplossingen van helpLine internationaal toegepast in de field service. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine Software Group met meer dan 250 medewerkers. Meer info: www.helpline-bv.nl

berichten